Liiga 1974

Pelaajat
Boström Juhani
Hagman Matti
Heino Kimmo
Immonen Jorma
Karlsson Pentti
Koivunen Jarmo
Kojola Heikki
Kolkka Väinö
Linnonmaa Harri
Murto Matti
Parkkonen Timo
Partinen Lalli
Peltonen Esa
Rantasila Juha
Riihiranta Heikki
Rikala Jorma
Saleva Henry
Tamminen Juhani
Wetzell Stig
Virtanen Jorma
Valmentajat
Liitsola Seppo
Rekomaa Esko
GM
Stubb Göran