Liiga 1970

Pelaajat
Boström Juhani
Granholm Henrik
Harju Matti
Heino Kimmo
Isaksson Esa
Jylhä Juhani
Järn Heikki
Kaukokari Mauri
Keto Matti
Kolkka Väinö
Linnonmaa Harri
Murto Matti
Partinen Lalli
Rantasila Juha
Riihiranta Heikki
Rikala Jorma
Saleva Henry
Thusberg Jorma
Väisänen Matti
Valmentaja
Rekomaa Esko
GM
Stubb Göran