CSM 2016

Pelaajat
Aalto Joona
Etelätalo Otto
Fjäder Patrik
Gallet Jules
Heljanko Rasmus
Henriksson Jere
Hirvonen Konsta
Huhtamaa Jere
Hyttinen Juuso
Kalliokoski Juho-Veikka
Kukka Eetu
Laatikainen Nuutti
Lentämäki Matias
Lundell Anton
Nordgren Niklas
Paakkala Leevi
Pietilä Noel
Pieviläinen Ilmari
Pihlava Onni
Rannisto Jasper
Tikkanen Henrik
Vanninen Elias
Virtanen Waltteri
Vitali Lassi
Valmentajat
Nokkosmäki Nemo
Töykkälä Joni
Pirinen Vesa