CSM 2007

Pelaajat
Anttila Topias
Eskelinen Peter
Heikkinen Panu
Karjalainen Joni
Kaukjärvi Ville
Koivunen Tommi
Männikkö Anssi
Partanen Mika
Pirttinen Milo
Punnala Jani
Pääkkö Samu-Petteri
Rae Tony
Relander Tapio
Salmi Juuso
Sepponen Eetu
Silfver Christian
Sipinen Matias
Soitu Vitali
Tallberg Teemu
Tuohimaa Frans
Turtiainen Jaakko
Vehviläinen Karri
Venninen Rikhard
Vesterinen Toni
Viljama Jesse
Valmentajat
Railo Tommikalle
Wacklin Ville
Kaikkonen Samuli