CSM 2003

Pelaajat
Ahonen Kimmo
Enlund Jonas
Hakulinen Janne
Harjumäki Marek
Haverinen Joni
Holmberg Aleksi
Koponen Mika
Levo Antti
Limnell Pippo
Linkoneva Ilkka
Löfman Anders
Meriläinen Matias
Mustaniemi Teemu
Nieminen Jani
Nousiainen Matias
Oinonen Janne
Ramstedt Teemu
Saastamoinen Mika
Seppänen Timo
Sonninen Ville
Spiridovitsh Tero
Syrjäaho Nuutti
v Hedenberg Rolf
Valmentajat
Kuronen Jari
Rannisto Dennis