ASM 1984

Pelaajat
Berg Tero
Bäckström Kenneth
Eckert Jaakko
Hakala Jukka
Häkkinen Ari
Järvi Iiro
Karasjoki Pekka
Kentala Ville
Korpisalo Jari
Köysti Kai
Laiho Jarkko
Lakkala Harri
Leskinen Turkka
Manninen Timo
Metso Harri
Mustala Mikko
Mäkäräinen Matti
Palin Tomi
Paunio Joel
Rosengren Lasse
Rönkkö Marko
Saarinen Simo
Salo Juhani
Simonen Jouni
Surenkin Vesa
Tainio Jari
Taipola Arto
Tervonen Kalle
Tikkanen Esa
Tuiskula Kari
Uronen Jarmo
Vainionpää Jarmo
Valmentajat
Malinen Kari
Putkonen Matti